قیامت رگناروک و مرگ اودین ، ثور و لوکی و دیگر خدایان اسکاندیناوی

ragnarok چیست و به چه معنی است ؟ آیا thor میمیرد ؟ سرنوشت خدایان اسکاندیناوری به چه صورت است ؟ در این مقاله در سفری به دنیای اساطیر اسکاندیناوی به تمام سوالات شما پاسخ میدهیم.

روانشناسی به زبان ساده – تحلیل زندان استنفورد

فلسفه به زبان ساده – خلاصه نظریات نیچه و رابطه ی او با زرتشت و هیتلر

تاریخ به زبان ساده – چرا هخامنشیان از یونانیان شکست خوردند

ragnarok چست ؟ ragnarok به چه معنی است ؟

ragnarok نوعی روز رستاخیز در اساطیر اسکاندیناوی است. در این روز غول ها و نیروی های شرارت به رهبری لوکی بر علیه خدایان اسکاندیناوی قایم میکنند و نبردی خونین رخ میدهد که باعث نابودی همه چیز میشود.

ragnarok به معنی سرنوشت خدایان است. به معنی نبرد نهایی است. نبردی که در آن تمام خدایان و نیروهای شرارت و تمام موجودات به انتهای سرنوشت خود میرسند. در آلمانی رگناروک به عنوان غروب خدایان ترجمه شده است.

قیامت رگناروک و مرگ اودین ، ثور و لوکی و دیگر خدایان اسکاندیناوی

فرزندان لوکی

برای درک بهتر این که ragnarok چیست باید با فرزندان لوکی آشنا شویم پیش از هر چیزی لازم است که لوکی و فرزندان او را معرفی کنیم. لوکی ایزد فریب و مکر توسط اودین به فرزند خواندگی پذیرفته میشود. اورا نوعی غنیمت جنگی میدانند جرا که گفته میشود اودین پس از یک نبرد با دیو ها او را به فرزندی میپذیرد.

لوکی همواره فریب های زیادی بر علیه خاندان اودین انجام میداده است. تا این که اودین سر انجام او را به بند میکشد.

لوکی پیش از تنبیه اودین با یک غول ازدواج میکند. فرزندان عجیب و مخوفی نتیجه ی این ازدواج خواهند بود.

اسلایپنیر

اسلایپنیر یک اسب هشت پا بوده است.که در حین تاختن میتواند پرواز کند. اودین از این پس سوارکار این اسب میشود.

یورمونگاندر

ماری غول پیکر که به قدری بزرگ است که به دور زمین می پیچد.

هل یا هلا

دختر لوکی که ارباب مردگان میشود

فنریر یا فنریس

گرگی بسیار غول پیکر که باعث ترس تمام خدایان میشود. اودین دستور به بند کشیدن این گرگ را میدهد.

قیامت رگناروک و مرگ اودین ، ثور و لوکی و دیگر خدایان اسکاندیناوی

سرنوشت نبرد

بلایای طبیعی

دو گرگی که همواره به دنبال ماه و خورشید بودند سرانجام به آن میرسند و آن را شکار میکنند. آسمان دو نیم میشود. هنگام که افعی بزرگ یورمونگاندر برمیخیزد امواجی ایجاد میشود که جهان را در بر میگیرد. با آزاد شدن فنریر جهان به خود میلرزد. پیش از رگناروک سه زمستان بدون تابستان فرا میرسد. و یخبندان در جهان ایفا میشود.

نبرد ها

حال که در یافتید ragnarok چیست نوبت بیان حوادث این نبرد هولناک است اودین به صورت کامل و زنده به همراه اسب خود اسلایپنیر توسط فنریر بلعیده میشود. و سپس ویدار (از فرزندان اودین) انتقام پدر خود را با دریدن آرواره های فنریر و پرتاب نیزه به قلب او میگیرد.

ثور به نبرد با یورمونگاندر میپردازد. و در نیاهت او را میکشد. اما پس از این نبرد ثور تنها نه گام دیگر میتواند بردارد و سپس نقش زمین میشود.

تیر (از فرزندان اودین) نیز توسط گارمر هیولایی از جهان برزخ کشته میشود. و گارمر از زخم های تیر میمیرد.

لوکی و هایمدال (نگهبان پل والهالا) در نبردی یکدیگر را میکشند.

سورت یعنی غولی که با شمشیر آتشین و درخشان خود فرمانروای سرزمین آتش یعنی موسپل هایم است ، به جنگ با فریر یکی از خدایان میشتابدد. و او را میکشد ، سپس تمام جهان را در آتش فرو میبرد.


0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خدمات ایرابرود

تعرفه تبلیغات اینترنتی طراحی سایت و اپلیکیشن رپورتاژ ارتباط با ما

RABROD

Copyright © · All Rights Reserved designed & developed by · irabrod.ir