چرا اودین یمیر را کشت ؟ و چگونگی خلق کردن دنیا توسط اودین : در این مقاله ی اساطیر ایرابرود ، به پیدایش دنیای اساطیری اسکاندیناوی می پردازیم. در مقاله ی قبلی وبسایت ایرابرود ، ما به چگونگی پیدایش بوری پرداختیم. مردی که جد تمام ایزدان اسکاندیناوی محسوب میشد. او بعد ها با یک یوتان (jotun) ازدواج میکند. حاصل ازدواج آنها اودین ، ویلی و وی بود. سه برادری که دنیای اساطیر اسکاندیناوی را خلق کردند.

 

قیامت رگناروک – مرگ اودین ، تور و لوکی

بوری که بود و پدر ایزدان اساطیر اسکاندیناوی چگونه به وجود آمد

اسکولد و هاتی ، دو گرگی که ماه و خورشید را میبلعند

10 تا از ترسناک ترین ماهی های اعماق اقیانوس

10 تا از محبوب ترین و مشهور ترین کاراگاهان تاریخ

 

یمیر که بود ؟

یمیر یا آرگلمیر یا بریمیر دیوی غول پیکر در دنیای پیش از تاریخ جینوگاگاپ (ginnugagap) سرزمینی بی آب و علف پر از آتش مذاب زندگی میکرد. که در میان آن سرزمین رود هایی از یخ جریان داشت.

از چکیده شدن عناصر زهرآلود رود الیواگار قطعه یخی جامدشکل میگیرد که به مرور سنگین میشود و دیگر توسط رودخانه منتقل و شناور نمیشود. بعد ها به مرور از یخ زهر ها بخار میشوند و دوباره روی آن یخ منجمد میشوند. همین طور لایه لایه سم بخار و منجمد میشود ، تا این که پیکر غولپیکر یمیر از آن شکل میگیرد.

یمیر در نوشته های اساطیر اسکاندیناوی به عناون نمادی از شرارت و پلیدی شناخته شده بود. او نه مرد بود و نه زن. یمیر در جینوگاگاپ به همراه اودومدال زندگی میکرد. گاوی که از شیر او یمیر تغذیه میکرد.

شب هایی که یمیر می خوابید ، به علت حرارت مواد مذاب جینوگاگاپ ، عرق میکرد. از عرقی که از دست های یمیر میچکید ، اولین موجود مونث و اولین موجود مذکر تشکیل میشود. و از پاهای او موجودی شش سر خلق میشود. و نسل های یوتان (jotun) پس از این به وجود می آید.

 

چرا اودین یمیر را کشت ؟ و چگونه جهانیان به وجود آمد

همان طور که در مقاله بوری توضیح دادیم ، اولین نسل ایزدان اسکاندیناوی با لیسیده شدن سنگ های نمک آلود جینوگاگاپ توس اودومدال به وجود آمد. بوری بعد ها با یک یوتان ازدواج میکند و حاصل این ازدواج ، اودین ، وی و ویلی بوده است.

 بعد ها اودین و ویلی و وی از دنیای خشونت آمیز و بی آب و علف جینوگاگاپ خسته میشوند. و تصمیم میگیرند دنیای جدیدی ایجاد کنند و در آن زندگی کنند. اما نمیشد دنیا را از هیچ آفرید. به همین علت تصمیم میگیرند از بدن یمیر برای خلق جهان ایجاد کنند. اودین ، ویلی و وی به یمیر حمله میکنند و او را میکشند. از زخم های عظیم روی بدن غول پیکر یمیر ، چنان خونی فوران میکند که جینوگاگاپ را سیل خون بر میدارد و تمام نسل یوتان ، به جز یک مونث و یک مذکر ، از بین میروند. بعد ها این زوج نسل یوتان را دوباره احیا میکنند.

سپس سه برادر ، پیکر یمیر را به وسط جینوگاگاپ میکشند. با استفاده از گوشت یمیر ، زمین را ایجاد میکنند. با استفاده از خون یمیر ، دریا های اطراف زمین را ایجاد میکنند. سپس جمجمه یمیر را بر فراز زمین قرار میدهند و جمجمه ی یمیر بهشت را ایجاد میکند. با ترکیب زمین و دریا (گوشت و خون یمیر) دوارف ها (کوتوله ها) را خلق میکنند. برای نگه داشتن بهشت بر فراز زمین ، چهار دوارف (نوروری ، آستری ، وستری و سوئوری) در چهار گوشه زمین قرار گرفته و جمجمه را بر فراز خود نگه میدارند. با تکه های مغز یمیر ، ابر ها را ایجاد میکنند. با موهای یمیر ، درخت ها را ایجاد میکنند. یا استخوان ها و دندان یمیر ، کوه ها و سنگ ها را ایجاد میکنند. و با ابرو های یمیر ، میدگارد (محل زندگی انسان ها) را ایجاد میکنند. سپس با تغییر دادن و جایگذاری مواد مذاب جینوگاگاپ ، نور و خورشید و ستاره ها را ایجاد میکنند.

 

منبع خلق شدن اساطر اسکاندیناوی : ویکیپدیا


0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خدمات ایرابرود

تعرفه تبلیغات اینترنتی طراحی سایت و اپلیکیشن رپورتاژ ارتباط با ما

RABROD

Copyright © · All Rights Reserved designed & developed by · irabrod.ir