آکر کیست ؟ یک شیر است یا دو شیر ؟

آکر به عنوان ایزد افق ها معرفی شده است. آکر معمولا در نوشته های هیروگلیف به صورت شیری با آرواره های بسیار بزرگ نمایش داده شده است. اما بعد ها با روند تغییر سیاست ها و آئین مصر ، این ایزد به صورت دو شیر دوقلو نمایش داده شده است . که نام یکی از آنها دوآج “به معنی دیروز” و دیگری سفر “به معنای فردا” نام دارد.به همین علت معمولا آکر را به صورت “او که به پیش و پس خیره شده است ” معنی کرده اند. وقتی آکر به صورت دو شیر نمایش داده میشود ، آن را به صورت دو شیر پشت به پشت هم نمایش میدهند که در میان آنها علامت افق “دو کوه که میان آنها خورشید قرار دارد.” دیده میشود.

فلسفه به زبان ساده : خلاصه نظریات ولتر

تاریخ به زبان ساده : راز های بیان نشده پشت برزرکر ها ، جنگجویان مهاجم وایکینگ

روانشناسی به زبان ساده : 7 نکته برای درک بهتر زبان بدن

پیدایش آکر در اساطیر مصر باستان

نقش آکر برای الوین بار در هرم تتی به صورت کامل بیان شد.اما قبل از توضیح هویت آکر در این هرم ، دوبار دیگر او به صورت شیری که سه قلب را دارد میبلعد نمایش داده شده بود. آکر در این نقش نوشته ها به عنوان ایزدی زمینی بیان شده است که نگهبان راه های میان این دنیا و دنیای مردگان است.در نوشته ها بیان شده است که آکر از فرعون مرده در برابر سه مار شیطانی به نام ، حمت ، ایغرو و جاگ محافظت کرد. و با چرخ زدن دور فرعون مرده ، او را از تنفس مسموم سه مار محافظت میکرد. تا به سلامت به دنیای مردگان قدم بگذارد. احتمال میرود که در نقوش قدیمی تر که آکر سه قلب را میبلعد ، این قلب ها متعلق به این سه مار باشد. برخی دیگر باور دارند که این قلب قربانیان درگاه این ایزد است.

اما پس از آن باور ها از هویت آکر یکپارچگی خود را از دست داد و همین طور حتی ظاهر و سمبل او نیز به دو صورت یک شیر یا دو شیر نمایش داده شد.

در یک نوشته مربوط به تابوت ها ، بیان شده است که آکر جانشین ایزد خرتی میشود . تا بتواند از رع ایزد اصلی مصر و ایزد خورشید در سفری که برای طی کردن برزخ دارد دفاع کند و نگهبانی دهد.

همچنین این ایزد مسئولیت داشتهه است که جنازه ی ایزد اوزیریس را زیر یال های خود پنهان کند.

در دیگر نقش نگاری ها اشاره شده است که دو انتهای افق از طریق بدن شیری غولپیکر به نام آکر به یکدیگر متصل شده است. یعنی به نوعی بدن او پلی است که دو دنیا را به هم متصل میکند. و رع برای گذر از حالت غروب از درون بدن این شیر عبور میکند و آپوفیس نیز او را دنبال میکند. یعنی طبق این نقش نکاری ها آکر خود جهان برزخ است.

 

0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خدمات ایرابرود

تعرفه تبلیغات اینترنتی ثبت آگهی ارزان رپورتاژ ارتباط با ما

RABROD

Copyright © · All Rights Reserved designed & developed by · irabrod.ir