ماژول ها node js یا modules - آموزش کامل node js قسمت پنجم

ماژول ها node js یا modules – آموزش کامل node js قسمت پنجم

طراحی و ساخت وب سایت

ماژول ها node js یا modules  را در پنجمین قدم برای آموزش Node js شروع میکنیم. اگر با این موارد کاملا آشنایی و تسلط دارید میتوانید به قدم بعدی بروید.

ما هر هفته شنبه دو موضوع در خصوص node js را بررسی و آموزش میدهیم تا بتوانیم تمام موضوعات آنرا پوشش دهیم میتوانید لیست تمامی موضوعات را در اینجا ببینید و خودتان تصمیم بگیرید که کدام قسمت برای شما مفید تر است.

آموزش طراحی سایت : html

مهارت های لازم برای طراحی سایت

کاربرد ماژول ها node js

وقتی که یک کد را قبلا نوشته اید. یا قبلا نوشته شده باشد. و بخواهید از آن در کد های جدید خود استفاده کنید. میتوانید از ماژول ها استفاده کنید. یعنی یک سری قسمت های کد خود را مشخص میکنید که در صورت درخواست دیگر کد ها بتوانند از آن استفاده کنند.

تعیین کردن ماژول ها

فرض کنید کد ما دو تا تابع به صورت زیر داشته باشد.

function yek(){

کد های تابع یک

}

 

function do(){

کد های تابع دو

}

حال اگر بخواهیم تابع yek در دسترس دیگر کد ها قرار گیرد. باید از کد زیر استفاده کنیم.

module.exports.yek=yek;

توجه کنید که فقط کد ابع اول قابل دسترسی است و برای این که تابع دوم هم قابل دستیابی باشد. باید همین کد بالا را برای آن هم بنویسیم.

چجوری از تابع های کد قبلا نوشته شده در کد جدید استفاده کنیم

ابتدا باید تعیین کنید که کدام کد های کدام فایل را میخواهید.

var EsmeDelkhah = require(' adresseCode/NameFile ');

سپس از نقطه استفاده میکنیم. و اسم تابع مورد نظر آن کد را استفاده میکنیم.

EsmeDelkhah.yek();

حال کد موجود در فایل مورد نظر شما و در تابع yek اجرا میشود.

 

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید