علت شروع جنگ جهانی دوم - چرا خونین ترین جنگ بشر آغاز شد ؟

علت شروع جنگ جهانی دوم – چرا خونین ترین جنگ بشر آغاز شد ؟ – خلاصه

آموزشی

علت شروع جنگ جهانی دوم را در این مقاله ی تاریخ به زبان ساده بررسی میکنیم . این حادثه یک نقطه ی عطف در سرگذشت بشر محسوب میشود. چرا که علاوه بر این که تکنولوژی قدمی بزرگ رو به دنیای مدرن برداشت ، باعث پیشی گرفتن هر چه بیشتر آمریکا از کشور های اروپایی شد. و در کنار این موضوع میلیون ها انسان بیگناه قربانی بازی های سیاسی هیولاهای حاکم شدند.

چرا جنگ جهانی دوم شروع شد ؟ – علت شروع جنگ جهانی دوم

تقریبا این موضوع توسط تمام حاکمان آن دوره از تاریخ پیش بینی میشد. پس از جنگ جهانی اول ناحیه هایی از آلمان شرقی به دست لهستان افتاده بود. و با به قدرت رسیدن هیتلر وسخنرانی های او بر اساس نژاد برتر ، به نوعی پیش بینی میشد که او این نواحی را بازپس گیرد.

به همین علت انگلستان و فرانسه پیش از شروع جنگ به صورت رسمی اعلام کردند که از لهستان حمایت نظامی میکنند. اما این موارد نمیتوانست جاه طلبی هیتلر را متوقف کند. و هیتلر با استراتژی معروف بلیتسکریگ به لهستان حمله کرد و به سادگی آن کشور را فتح کرد.. بلیتسکریگ به این صورت بود که آلمان به صورت ناگهانی تمام فرودگاه ها ، ساختمان های ارتباطی ، راه آهن را بمباران کرد. و درست زمانی که کشور فلج شد ، با تمام قدرت به آن هجوم بردند.

دو روز پس از فتح لهستان فرانسه و انگلستان به علت حمایت نظامی که برای لهستان در نظر داشتند ، اعلام جنگ میکنند. و ارتش موتور سوار هیتلر ، به سرعت بلژیک در همسایگی فرانسه را تصرف میکند و راه را برای لشکرکشی به فرانسه هموار میکند. جالب این جاست که روسیه تا قبل از حمله ی هیتلر به روسیه اصلا وارد جنگ نشد و پنهانی با هیتلر بر سر حمله به لهستان مذاکره میکرد.

برخی بیان دارند که هیتلر از قصد به لهستان حمله کرد تا پیش زمینه ی فتح اروپا را با کشیدن جنگ به خاک های انگلستان و فرانسه بچیند. در کنار این موارد ، موسولینی از ایتالیا قصد داشت تا روم باستان را احیا کند و با حمله به مصر این تنش را بیشتر کرد.

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید