خلاصه نظریات ولتر را در این مقاله برای شما مهیا کرده ایم. فردی فرانسوی که با وجود این که فلسفه او به خوبی اکنون در کشور او مورد حمایت وقاع شده است ، در دورانی که زنده بود از آن کشور به علت همین فلسفه تبعید شد.با ما همراه باشید تا کمی با این فیلسوف ، نویسنده و منتقد عجیب آشنا شویم. در این مقاله صرفا به صورت بی طرفانه نظریات ولتر بیان میشود و قصد هیچ طرفداری یا تخریب این نظریه ها را نداریم.

اساطیر به زبان ساده : آکر شیری که افق های مصر را به هم وصل میکند

تاریخ به زبان ساده : راز های بیان نشده پشت برزرکر ها ، جنگجویان مهاجم وایکینگ

روانشناسی به زبان ساده : 7 نکته برای درک بهتر زبان بدن

دوئل ورابطه ای که باعث روشنگری ولتر شد

ولتر در فرانسه زندگی میکرد. اما همواره زندگی پر از هرج و مرجی در این کشور داشت. چرا که ظلم و استبداد آشکار سیستم حکومتی و اشراف زادگان ، عدم برابری میان مردم و اشراف و… همواره او را آشفته میکرد. تا جای یک بار اشراف زاده ای را به دوئل دعوت کرد. و بعد ها از فرانسه به انگلستان تبعید شد.

این تبعید را میتوان یکی از بزرگترین دلایل خلق آثار ولتر نامید. چرا که او در انگلستان اوضاع را خیلی بهتر از کشور فرانسه میدید. و به نوعی از تبعید خود خوشحال بود. در انگلستان ، اشراف نیز مانند مردم مالیات میدادند و برابری بیشتر به چشم می آمد. آزادی نسبی در دین دیده میشد. این برتری از لحاظ روشنگری در کشور انگلستان نسبت به فرانسه ، و کینه ای که ولتر نسبت به دولت فرانسه داشت ، باعث شد او آثاری در این باره بنویسد که چقدر انگلساتن خوب است و فرانسه بد !

ولتر رابطه ای با مادام دشاله داشت. بانویی دانشمند و به شدت باهوش ، که چشم ولتر را نسبت به اکثریت علم آن دوران باز کرد. و این باعث شد که او دید خوبی از علوم دوران خود داشته باشد.

خلاصه نظریات ولتر

شناخته ترین اثر ولتر ، کاندید است. شاید کوتاه ترین اثر او نیز باشد. به همین علت به سختی میتوان خلاصه ی خوبی از نظریات او ارائه داد ، اما ما تمام تلاش خود را میکنیم. اصولا ولتر فردی انقلابی ، معترض و چالشگر بود. او با قدرت های ثابت و قدیمی مانند ، حکومت های شاهنشاهی ، ادیان قدرتمند ، فلسفه ی شرق ، خفقان ، منشا یکسان نژادی و….مخالفت میکرد. که خلاصه ای از بیانات و نظریات او در این باره در این مقاله ارائه میدهیم.

فرانسوا ماری ولتر که بود ؟ - خلاصه نظریات ولتر به زبان ساده

نژاد ها متفاوت اند و یکسان نیستند

این بیانیه ای است که برخی به همان علت ولتر را به حمایت از برده داری محکوم کرده اند.و البته برخی این ادعا که او حامی برده داری بوده است را رد کرده اند. البته نمیتوان با قطعیت این باور را تایید یا نهی کرد که او حامی برده داری بوده است. اما با قطعیت میتوان گفت ولتر با برابری ریشه نژادی مخالف بود. او به شدت نظریه ی آدم و حوا در مسیحیت را نهی میکرد. و باور داشت نژاد های انسانی از منشا های مختلفی سرمنشا گرفته است. و با همین باور تفاوت های نژاد های مختلف را عنوان میکرد.

او همچنین باور داشت این که تمام بشریت از آدم و حوا منشا گرفته باشد امری وحشتناک است. چرا با توجه به این که سفیدپوست ها سیاه پوستان را اسیر میکردند و در مزارع شکر به بردگی میگرفتند ، تا مردم عصر ها چای شیرین مصرف کنند ؛ اثبات کننده ی این موضوع بود که “در این صورت هیچ کس به اندازه ی ما با فامیل و خانواده ی خود بیرحمانه رفتار نکرده است.

ادیان

کمتر دینی را میتوان یافت که ولتر با آن مخالفت نکرده باشد. البته او با خود دین مشکل نداشت چرا که باور داشت “دین میتواند مردم را مجبور کند که با یکدیگر به خوبی رفتار کنند” همچنین که او بار ها گفته های حضرت مسیح را به عنوان فلسفه تشریح و تبلیغ مکرد. اما او به شدت کلیسا مخوصا کلیسای کاتولیک و دین مردان را مورد غضب قرار میداد. او باور داشت که کلیسا و مخصوصا کلیسای کاتولیک فاسد شده است. همچنین یکی از معروف ترین بیانیه های خود را در این خصوص عنوان کرده بود که “آنها که میتوانند شما را به یقین برسانند ، میتوانند شما را به قساوت مجبور کنند” . او بار ها کلیسا را مقصر خشونت هایی که بر مردم میشد میدانست. از دیگر بیانیه های ولتر در خصوص دین مثال دزدان دریایی او بود. او در کتاب کاندید مثالی از دزدان دریایی آورده است. که آنها اموال مردم را به تاراج میبردند و آنها را به قتل میرساندند ، اما در موقع درست و دقیق خدا را پرستش میکردند. او باور داشت “این نوعی دین ظاهری است و انسان های با ایمان با مردم به خوبی رفتار میکنند.”

از جمله ادیانی که ولتر از آنها حمایت کرد هیندوییسم بود. که این با روحیات او مخصوصا حمایت از حقوق حیوانات و گیاهخواری همخوانی دارد.

حکومت

بهترین نوع حکومت از نظر ولتر حکومت پادشاهی مشروطه ای بود که مجلسی از افراد روشن فکر داشته باشد. و شاه باید خیلی محدود باشد و توسط مشاورین روشنفکر هدایت شود. به علت جبهه ای که علیه کلیسا داشت ، هر گونه ارتباط کلیسا با حکومت را نهی میکرد.

ولتر هیچ گاه حامی دموکراسی نبوده استو او باور داشت عموم مردم ، بد آموزش دیده اند ، هوش حکومتی ندارند و خودخواه اند ، به همین علت هرگز نباید به حکومت راه یابند ، اما باید به خوبی با آنها رفتار شود.

آزادی بیان

از جمله بزرگترین مخالفت هایی که ولتر با حکومت فرانسه داشت در خصوص آزادی بیان بوده است. چیزی که باعث شد به محض انتشار شدن کاندید ، در پاریس ممنوع شود.

از جمله بیانیه های ولتر در خصوص آزادی بیان “اگر در روم باستان سانسور وجود داشت ، ما آثار زیبای هوریس ، ژوونال و سیسرو را نداشتیم. اگر میلتون ، دریدن و پپ آزادی بیان نداشتند ، انگلستان هرگز به چنین جایگاهی در فلسفه و ادبیات نمیرسید.”

علوم و ادبیات ، رابطه ی ولتر با نیوتون

ولتر آثار زیادی در خوص ادبیات نمایشی ارائه داده است. این تمایل او به این سبک از ادبیات در کتاب کاندید او نیز به خوبی دیده میشود. همچنین او از جمله حامیان روشنگری و علوم بوده است. که رابطه ی او با مادام دشاله نیز این موضوع را تشدید کرد.

ولتر هیچ گاه به عنوان یک دانشمند شناخته نشد. اما نوشته های و توصیف های او از کار های نیوتون ف به شناخته شدن و محبوبیت آثار نیوتون بسیار کمک کرد. و به همین علت میتوان گفت او با این که دانشمند نبود ، به پیشرفت علم بسیار کمک کرد.

 

فرانسوا ماری ولتر که بود ؟ - خلاصه نظریات ولتر به زبان ساده

نقاط قوت

شاید دیدگاه های او بسیار انقلابی بوده باشد. یا حتی غلط باشد ، اما از تاثیری که بر اروپای مدرن گذاشت نمیتوان گذشت. چه مخالف او باشیم و چه موافق ، همگی باور داریم ، او فردی صلحجو بود که رد پای این را در آثار او در خصوص رفتار درست با مردم و یکدیگر ، آزادی بیان و حمیت از حقوق حیوانات به خوبی میتوان مشاهده کرد.

نقاط ضعف

بیانات او در خصوص نژاد هنوز هم وهم آلود و عجیب است و برداشت های مختلفی از آن وجود دارد. در برخی موارد جبهه گیری های سرسختانه ی او به روشنی واضح است که بر برخی قضاوت های او تاثیر گذاشته است. بدون شک او در خصوص عدم دخالت عموم مردم در حکومت اشتباه میکرده است.

دیدگاه های موافق

دیدگاه ولتر در خوص سبک حکومتی و دموکراسی بسیار بسیار به سقراط نزدیک است.در خصوص فلسفه ی انقلابی او و جبهه گیری او در برابر کلیسا میتوان او را به نیچه شبیه کرد. با این ککه او با کلیسا مخالف بود ، فلسفه ی عیسی مسیح را ترویج میکرد.

دیدگاه های مخالف

تقریبا اکثریت ادیان در مقابل ولتر قرار دارند. هر گونه سبک دموکراسی را ولتر نهی کرده بود، به همین علت احتمالا اگر با هر دموکرات، کمونیست ، یا مارکسیسمی در اتاقی تنها میماند ، دعوایشان میشد. ولتر به شدت عقاید کنفوسیوس را کوبیده بود و باور داشت که فردی منفعل بوده است.


0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خدمات ایرابرود

تعرفه تبلیغات اینترنتی طراحی سایت و اپلیکیشن رپورتاژ ارتباط با ما

RABROD

Copyright © · All Rights Reserved designed & developed by · irabrod.ir