رع خدای مصر باستان را در این مقاله ی ایرابرود به خوبی ولی خلاصه به شما معرفی میکنیم. ایزد ایزدان مصر دست کمی از پیچیدگی دنیای پر از رمز و راز تاریخ این کشور ندارد. اما نگران نباشید که ما پیچیدگی های این اسطوره را در به طور بسیار ساده در این مقاله به شما آموزش میدهیم.

روانشناسی به زبان ساده : نظریه رشد اخلاقی لورنس کلبرگ

فلسفه به زبان ساده : خلاصه نظریات سقراط

تاریخ به زبان ساده : چگونگی ظهور امپراتوری عثمانی

رع کیست ؟ به دید مصریان رع چگونه موجودات جهان را آفرید ؟

رع خدای خورشید در مصر باستان است. مصریان خورشید نارنجی رنگ ظهر را به رع نسبت میدادند. همچنین در دوران پسا باستان این باور رواج پیدا کرد که آمون پس از قیام از مرگ در رع حلول کرد و از ترکیب این دو آمون رع به وجود آمد.
از آنجا که خورشد گرمی بخش و باعث رشد گیاهان میشد.مصریان باور داشتند خالق و حاکم تمام جهان هستی و موجودات رع بوده است. او تمام کائنات را با نامیدن اسم خاص آنها آفرید. آنها باور داشتند که انسان ها از اشک ها و عرق رع ایجاد شدند.

در دوره ای انسان ها بر علیه رع قیام میکنند. و در نتیجه او چشم خود را به عنوان سخمت برای تنبیه انسان ها میفرستد.رع سه دختر داشت ، هاثور ، سخمت و باستت که هر سه از چشم او ایجاد شدند. سخمت پرخاشگر و جنگجو بود. و وظیفه داشت خائنین را بکشد. در حالی که دیگر دختر ها آرام و مهربان بودند.
او فرم های متنوعی دارد ، به صورت انسان (آتوم) ، به صورت سوسک (خپری) ولی مشهور ترین و شناخته ترین جلوه ی رع شاهین (حورس) است..

اساطیر مصر : خلاصه معرفی آمون رع خدای مصر باستان

christopher illustration

اسطوره ی تولد دوباره ی رع خدای مصر

گفته میشود رع هنگام روز سوار بر قایق خورشید یا قایق “میلیون ها سال” ، به سمت برزخ مصریان حرکت میکند. تا سوار بر قایق “12 ساعت شبانه” ، بتواند دوباره زنده شود، این امر احتمالا از غروب و ظهور دوباره ی خورشید الهام گرفته است.
در راه تولد دوباره خدایانی مانند سیا ، هو و هکا و ست و مهن او را همراهی میکنند. مهن از قایق بر ضد هیولا های برزخ دفاع میکند و ست ازقایق بر ضد آپوفیس مار غولپیکر برزخ دفاع میکند. ماری که با خیره شدن و هیپنوتیزم کردن قایق یا با بلعیدن آن تلاش دارد جلوی رع را بگیرد و هیاهو ایجاد کند. زمانی که رع در برزخ است با خدای برزخ یعنی اوزیریس ترکیب میشود.

آپوفیس خدای آشوب و هیاهو است. علت دشمنی او با رع این است که رع نماد و علت نظم ، زندگی و حیات است. و با نابودی او میتواند دنیا را وارد آشوب و تاریکی بکند.

رابطه ی رع با دیگر خدایان

رائت تاوی نوعی فرم زنانه از رع است اما استقلال وجودی از رع نداشته. گفته میشود او یا دختر رع یا همسر او محسوب میشده است.
باستت دختری از رع هست که از چشم رع آفریده شد.او شمای گربه داشته و ابزار انتقام رع محسوب میشده. در یک اسطوره او سر آپوفیس مار غول آسای آشوب که دشمن قسم خورده ی رع هست را میبرد.

سخمت دختری دیگر از رع بوده که از چشم او آفریده شده است. در اساطیر او شمای یک شیرماده یا گربه ای عظیم دارد.سخمت خلق و خوی پرخاشگر و جنگجو داشت.
زمانی که رع از انسان ها ترس داشت که بر علیه او توطئه میکنند ، سخمت را برای مجازات آنها فرستاد.
در داستانی اشاره شده که یک بار یسخمت بی اندازه خشمگین بوده که رع او را به شکل یک گاو در می آورد که آزاری به کسی نرساند.

هاثور دختری دیگر از رع است که از چشم او ایجاد شده. گفته میشود زمانی که سخمت آسوده میشود به فرم هاثور در می آید و هاثور زمانی که خشمگین میشود به فرم سخمت میرود. هاثور دختر دردانه ی رع بوده است. در اساطیر اشاره شده است که زمانی که او در نزدیکی رع نبوده، رع افسرده میشده است.
در داستانی اشاره شده که ایزیس ماری را برای مسموم کردن رع فرستاد. و تنها زمانی به او پادزهر را داد که او هویت واقعی خود را برای ایزیس فاش کرد.


0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خدمات ایرابرود

تعرفه تبلیغات اینترنتی طراحی سایت و اپلیکیشن رپورتاژ ارتباط با ما

RABROD

Copyright © · All Rights Reserved designed & developed by · irabrod.ir