مدوسا ، قربانی رقابت و حسادت ایزدان یونان و روم - اساطیر یونان و روم نفرین مدوسا

مدوسا ، قربانی رقابت و حسادت ایزدان یونان و روم – اساطیر یونان و روم نفرین مدوسا

آموزشی

مدوسا همواره یک دیو نبود ، او زمانی پرهیزگار ترین و زیباترین دختر آتن محسوب میشد. اما این که چگونه به یک هیولا تبدیل شد ، یک تراژدی در اساطیر یونان است ، تراژدی که با رقابت و حسادتی زشت و پلید در میان ایزدان یونان آغاز شد. و با زوال و مرگ مدوسا پایان یافت. با ما همراه باشید.

این اسطوره نمادی برای بیی انصافی و بی عدالتی در حق زنان محسوب م یشود . به همین علت نمادی برای ورساچی یا جنبش مدنی me too محسوب میشود.

 

100 تا از بهترین سریال های تاریخ سینما

جاذبه ها ئ سفر به مصر

آکر ایزد افق های مصر

نفرین ایزد دمتر بر اریسیکتون گرسنگی ابدی

آمون رع ، ایزد ایزدان مصر

 

مدوسا که بود ؟ و چگونه به وجود آمد ؟

مدوسا درواقع دختر آدمیزاد مانندی از دو سایرن بود. سایرن ها موجوداتی فلس دار و مار-ماهی مانند (شبیه مردمان دریایی) بود. او تنها دو خواهر سایرن نیز داشت. مدوسا دختری بسیار زیبا و شاد و مهربان بود. و دوران کودکی او با شادی و پر از سرگرمی گذشت. معمولا در بازی با خواهران خود و پسری که از کودکی دوست صمیمی او بود ، نقش آتنا ایزد جنگ و منطق را بازی میکرد. این باعث شد که از کودکی به این ایزد یونانی علاقه داشته باشد. به همین علت چون میخواست کاهن معبد آتنا شود و کاهنان باید باکره میبودند ، پیشنهاد خواستگاری دوست صمیمی خود را رد کرد.

مدتی بعد زیبایی کاهنی در معبد آتنا زبان زد مردم شهر شد. و بسیاری از مردم تنها برای تماشای او به این معبد میرفتند. این تجمع ناگهانی در معبد آتنا توجه خدایان را هم جذب کرد. و حسادت آتنا را بر انگیخت . آتنا میدانست مردم برای عبادت او به معبد نمیروند و تنها برای مدوسا به معبد میروند. اما نمیتوانست مدوساس را بابت این مورد سرزنش یا تنبیه کند ، چرا که او یکی از سخت کوش ترین و وفادار ترین کاهنان معبد بود و دختری مهربان و خوب بود.

از اوایل پیدایش یونان ، رقابت سختی میان دو ایزد یونانی یعنی آتنا و پوسایدن (ایزد آب) شکل گرفته بود و آنها سعی داشتند نفوذ خود را در میان شهر ها هر چه بیشتر کنند تا از رقیب خود پیشی بگیرند. یکی از این شهر ها آتن بود ، که پس از مدت ها آتنا پیروز شد و شهر آتن به پرستش آتنا پرداخت و حتی شهر نام خود را از ایزد خود گرفت. اما پوسایدن نمیتوانست این شکست را تحمل کند. به همین علت ، نقشه ی شومی کشید ، که بزرگترین معبد آتن را بدنام کند ، یعنی معبدی که مدوسا در آن عبادت زندگی میکرد.

مدوسا ، قربانی رقابت و حسادت ایزدان یونان و روم - اساطیر یونان و روم نفرین مدوسا

روزی که مدوسا به رودخانه رفت تا مقداری آب برای تمیز کردن معبد بیاورد ، پوسایدن از آب بیرون آمد و سعی کرد مدوسا را بفریبد. فریفتن دختران انسان در میان ایزدان یونانی رواج داشت حتی زئوس که بزرگ ترین خدای یونانیان محسوب میشد ، به هوس بازی مشهور بود. اما مدوسا دختری پرهیزکار بود و نه تنها فریب نخورد بلکه به پوسایدن حمله کرد و سپس سمت معبد برای پناه آوردن فرار کرد. پوسایدن تسلیم نشد و تا معبد او را دنبال کرد. در راه معبد دوست صمیمی مدوسا ، به پوسایدن حمله کرد تا بتواند او را نجات دهد ، اما موفق نشد.

مدوسا به معبد میرسد و زیر مجمسه ی آتنا برای کمک التماس میکند. اما جوابی از طرف آتنا نمی آید و پوسایدن به هدف خود میرسد. و سپس راضی از این که به خوش نام ترین کاهن و معبد آتنا در بزرگ ترین شهر آتنا اهانت کرده است ، شهر را ترک میکند. سپس آتنا در مجسمه ی خود حلول میکند و خشمگین و آزرده مدوسا را سرزنش میکند که اگر کمی زشت بود هیچ کدام از این فجایع رخ نمیداد. سپس مدوسا را نفرین میکند که به فرم سایرنی در بیاید ، با این تفاوت که دیگر به جای مو ، مار بر سر خود داشته باشد. و هر کس که به چشمان او نگاه میکند به سنگ تبدیل شود.

اولین کسی که قربانی این افسون میشود ، دوست صمیمی مدوسا بود ،این فاجعه باعث میشود مدوسا از ترس این که به دیگران آسیب بزند به معبدی دور افتاده فرار کند. اما حتی پس از همه ی این اتفاقات ، او هنوز به آتنا وفادار ماند ودر آن معبد شروع به پرستش آتنا کرد.

شهرت وجود هیولایی به نام مدوسا در معبدی دور افتاده در تمام دنیا پیچید. و همواره قهرمانان برای نام آوری ، به سوی معبد او رهسپار میشدند ، این حس نا امنی بعد ها این باور را در مدوسا به وجود آورد که انسان ها دشمن اند و باعث بدنامی هر چه بیشتر مدوسا شد. تا این که بعد ها قهرمانی به نام پرسیوس ، با کمک ایزدان ، سر مدوسا را برید.

بعضی باور دارند که آتنا به این دلیل پرسیوس را برای کشتن مدوسا تشویق کرد ، که از نفرینی که بر مدوسا کرده بود پشیمان شده بود. اما برخی دیگر با این نظر مخالف اند.

رابطه ی مدوسا با جنبش های مدنی و ورساچی

این اسطوره نمادی برای بیی انصافی و بی عدالتی در حق زنان محسوب م یشود . به همین علت نمادی برای ورساچی یا جنبش مدنی me too محسوب میشود.

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید