خلاصه نظریات رنه دکارت – فلسفه دکارت : در دنیای فلسفه رنه دکارت نامی شناخته شده و طلایی است. یکی از شناخته شده ترین مسائل جهان هستی ، یعنی سوال این که ” آیا ما یا جهان حاصل رویای یک فرد است ؟ “ توسط همین دانشمند بزرگ حل شده است اما این تنها دستاورد او نیست. او روایات زیادی در بیان شر ، روح ، عشق و احساسات داشته است. با ما همراه باشید که این فلسفه و خلاصه نظریات رنه دکارت را به صورت ساده برای شما شرح دهیم.

 

10 شئ باستانی که وجود آدم فضایی ها را اثبات میکند.

تئوری برچسب : چگونه روابط قدیمی بر شخصیت تاثیر میگذارد

10 نکته راجع به area 51 

خلاصه نظریات کنفوسیوس

خلاصه نظریات و فلسفه ابونصر فارابی

 

رنه دکارت که بود ؟

رنه دکارت به جمله ی من فکر میکنم پس وجود دارم مشهور است.او به عنوان یک rationalist سرسخت مطرح است. Rationalism  به طور خلاصه مکتب فکری در فلسفه است که به نوعی ارزش منطق گرایی یا عقل گرایی یا یافتن برهان هایی بر پایه ی عقل و منطق است. او همچنین باور داشت که تنهایی وسیله ی مفید برای اندیشه ی فیلسوف است. او باور داشت که فیلسوف به یک گروه از اندیشمندان و ابزار های فوق پیشرفته ی علمی نیاز ندارد. او تنها نیاز به یک اتاق ساکت و ذهنی منطقی دارد.

خلاصه نظریات رنه دکارت – فلسفه دکارت

در جست و جوی ریشه 

دکارت در کتاب گفتار در روش ، عنوان “به کار بردن عقل به صورت درست در جست و جوی حقیقت در علوم” را به کار برد ، که به خوبی پیروی او از مکتب عقل گرایی را نشان میدهد. او در این کتاب بیان کرد که در تمام تعالیمی که تاکنون آموخته بود شک کرد ، در نتیجه به دنبال دلیل یا بنیادی منطقی و عقلی گشت که برای این آموزه ها که به عنوان بدیهیات به او آموخته میشد ، وجود داشته باشد. چرا که علوم در صورتی بدیهی اند ، که منطقی باشند ، در نتیجه باید بنیادی منطقی در آنها وجود داشته باشد. او بیان کرد که وقتی برای یک فرض دلیلی منطقی یافت نمیشود ، میتوان به یک مرحله عقب تر رفت و بنیان هایی که آن فرض از آنها ریشه گرفته اند را بررسی کرد. در این جست و جو یا بنیان منطقی فرضیات پیدا میشوند ، یا این که فرد به این شک میکند که آیا اصلا وجود دارد ؟

اثبات این که جهان حاصل رویا نیست و ما وجود داریم

همین روند توسط دکارت دنبال شد تا این که او به این سوال رسید که ” آیا من (دکارت) وجود دارم ؟ ” و سپس تلاش کرد وجود خود را اثبات کند. از کجا معلوم که اصلا من یا دیگر چیز ها وجود داریم و در یک نوع خواب یا رویا نباشیم ؟ او باور داشت که برای پاسخ این سوال نمیتوان به حواس پنجگانه انسان استناد کرد ، چرا که بسیار غیر قابل اعتماد هستند. برای مثال نمیتوان به یقین گفت که در یک اتاق در کنار آتش نشسته اید و گرما را حس میکنید ، یا در رویا این شواهد را حس میکنید. در نتیجه باید تنها از عقل کمک گرفت .  استدلال او برای اثبات وجود خود به این صورت بود که “شک دارم که وجود دارم یا خیر. اما در یک چیز هیچ شکی وجود ندراد و آن وجود شک است.شک هست پس اندیشه هست. اندیشه هست ، پس وجود اندیشمندی هست. اندیشه ای که به وجود و حقیقت اشیاء و مفاهیم میپردازد باید وجود داشته باشد. بدون وجود آن نمیتوان در مورد من و …. اندیشید.” سپس او به این نتیجه رسید که من میاندیشم پس وجود دارم. حال که وجود او و این که او می اندیشد اثبات شده است ، او میتواند به استدلال و برهان دیگر مفاهیم جهان بپردازد یا وجود آنها را اثبات کند.

تفسیر شر

دکارت باور داشت ، اکثریت وقایع و حوادث نامطلوبی که در جهان رخ میدهد به همین علت است که rational  عمل نمیشوند و از سواستفاده ی ذهن ریشه میگیرد. برای مثال حاکمی که منطقی غلط را برای خود  استنتاج کند ، سعی میکند این منطق را در دیگران و دیگر حاکمان القا کند. این مورد پلید به خوبی در تاریخ دیده میشود. که باعث فجایع انسانی زیادی شده است. برای مثال میتوان به جنگ جهانی دوم ، یا جنگ های صلیبی یا محاکمات تاریخی در کلیسا و …. اشاره کرد. بر اساس عقاید دکارت این سواستفاده ذهنی از منطق ناآگاهانه ، گیجی و  تفهیم غلط ریشه میگیرد.

هدف دکارت این بود که ذهن انسان را به ابزاری بهتر برای تفکر کردن ، تبدیل کند. برای مثال یکی از بهترین روش هایی که اوبرای حل مسائل ارائه داد ، روش تقسیم و غلبه (او نام این روش را متد شک ها نامید) است که امروزه در ریاضیات ، برنامه نویسی ، مدیریت و…. بسیار به کار میرود. این روش به این صورت است که برای حل مسائل بزرگ ، آنها را به مسائل کوچکتر و ساده تری تقسیم کنیم و با حل کردن این مسائل کوچک ، و تجمیع پاسخ ها به نتیجه ی نهایی برسیم.

اکثریت اشتباهات منطقی در حین همین روش رخ میدهد. برای مثال برای پاسخ به سوال “عشق چیست ؟” اگر آن را به زیر مسائل اشتباهی تقسیم کنیم ، به نتیجه ی غلط میرسیم . برای مثال دکارت سبدی میوه را مثال زد ، که فیلسوف برای تفکر rational  باید با دقت و به خوبی میوه ا را شناسایی کند و آنها را تقسیم بندی کند و میوه های خراب را دور بریزد.

فلسفه عقاید و خلاصه نظریات رنه دکارت - آیا جهان ما حاصل رویای یک فرد است ؟

چرا در انقلاب فرانسه دکارت یک قهرمان محسوب میشد ؟

دکارت بیان کرده بود که خوب است اگر منطق و نگرش شخصی هر فرد نگهداری شود تا این که تنها نظریات حاکمان بررسی شود. که بسیار در انقلاب فرانسه به این نکته ارجاع شد. او در کتابی بیان کرده بود که بررسی و مطالعه ی نامه نگاری ها را رها کرد و به سفر پرداخت و با هر شخص که میتوانست نشست و برخاست کرد تا با منطق و نگرش آنها آشنا شود و برداشت های منطقی خود را نسبت به مفاهیم جهان کسب کرد.

داستان تمسخر دوستان

همان طور که در ابتدای مقاله عنوان کردیم دکارت باور داشت یک فیلسوف تنها به اتاقی آرام و ذهنی منطقی نیاز دارد. یک بار سر همین موضوع دکارت ، دوستان خود را مسخره کرده بود. در ملاقاتی دوستان دکارت نزدیک به ظهر به دیدن او میروند و تعجب میکنند که او هنوز در تخت خواب است. آنها از او پرسیدند که چرا تاکنون در تخت است و چه میکند ؟ دکارت تنها پاسخ داد ، فکر میکردم. و سپس آنها را مورد انتقاد قرار داد که خود را درگیر کار های بی اهمیت و پیش پا افتاده میکنند و از زیبایی و آرامش تفکر در آرامش غافل اند.

در خصوص احساسات

 الیزابت ملکه ی بوهمیا  فردی مبتدی در فلسفه بود که گفته میشد روحی با احساس و شعور دارد. او یک بار به دکارت نامه نوشت و درخواست کرد که در خصوص احساسات بنویسد. نامه ای که بنیان کتاب بعدی دکارت یعنی “احساسات (عشق های) روح” بنا نهاد. دکارت بعد ها فیلسوفان باستانی را مورد انتقاد قرار داد که  کمتر احساسات را بررسی کرده اند و حتی آنها که این عنوان را بررسی کرده اند ، غلط زیاد دارند. و مردم فقیر و غنی ، همگی بسیار از این مطالعات سود میبرند.

 او در این کتاب همه چیز را مورد بررسی قرار داد ، از جمله دلایل ، کارکرد و تاثیرات احساسات را در این کتاب بررسی کرد. همچنین عنوانی مبنی بر نظم ارزش مطرح کرد که چگونه فرد میتواند با کنترل احساسات و تمایل ها ، رضایت را احساس کند و زندگی خوبی داشته باشد. او باور داشت که یکی از اهداف یک فیلسوف این است که به مردم کمک کند که درک کنند و تا بتوانند کنترل بهتری روی احساسات خود داشته باشند. برای مثال کمتر استرس ، ترس ، نگرانی داشته باشند. یا حتی برای احساسات خوب نظیر عشق ، عاشق افراد نامناسب نشوند. به همین علت گاها از آموزه های او در روان درمانی نیز استفاده میشود.

دکارت 6 احساس اساسی را مطرح کرد.

شگفت

عشق

نفرت

تمایل

شادی

غم

و بیان کرد که دیگر احساسات ناشی از ترکیبات پیچیده ی این 6 حس اصلی است.

او به پیشرفتی که فرد با مدیریت احساسات میتواند داشته باشد ، خوش بین بود و باور داشت که حتی ضعیف ترین افراد میتوانند با مدیریت درست احساسات به موفقیت های بسیار چشمگیری برستد.

فلسفه عقاید و خلاصه نظریات رنه دکارت - آیا جهان ما حاصل رویای یک فرد است ؟

موافقان

دکارت پیرو مکتب عقل و منظق گرایی بود در نتیجه آثار او شباهت زیادی با  اسپینوزا ، لایب نیتس و کانت دارد. حتی در ایران نیز مکتبی شبیه مکتب عقل گرایی رواج داشت که از بزرگان آن مکتب میتوان به فردوسی و ابن سینا اشاره کرد.

مخالفان

دکارت در خصوص احساسات بار ها فیلسوفان بااستانی یونان را مورد حمله قرار داد. همچنین غالبا مکتب تجربه گرایی یا empiricism  با خرد گرایی در تضاد است در نتیجه بزرگان این مکتب بار ها از دکارت انتقاد کرده اند. در منطق شرقی نیز دکارت مکاتب احساس گرا در تضاد با عقاید دکارت است.

نقاط قوت

اولین بررسی های جامع و به نوعی کامل از احساسات توسط رنه دکارت تالیف شد. همچنین دکارت از اولین افرادی است که پاسخی قابل قبول برای سوال این که آیا ما در یک رویا هستیم ارائه داد. این مسئله از قدیم در ذهن بشر شکل گرفته بود و حتی هنوز هم در ذهن مردم سوال است.

دکارت از شناخته شده ترین فلاسفه rationalism است. به همین علت به ندرت میتون ردی غیرمنطقی د ر نظریات او پیدا کرد.

نقاط ضعف

حتی در نظریات استادی نظیر دکارت هم نقص وجود دارد. او در بیان و تفسیر روح و پایه های دانش اشتباه کرده بود. مخصوصا این که بیان داشته بود که باور ها و دانش از درون انسان ریشه میگیرند ، حال این که دانش میتواند تجربی و از خارج کسب شود.


0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خدمات ایرابرود

تعرفه تبلیغات اینترنتی طراحی سایت و اپلیکیشن رپورتاژ ارتباط با ما

RABROD

Copyright © · All Rights Reserved designed & developed by · irabrod.ir