تئوری برچسب یا دلبستگی ، چطور روابط خانوادگی یا قدیمی بر شخصیت فرد تاثیر میگذارد

تئوری برچسب یا دلبستگی ، چطور روابط خانوادگی یا قدیمی بر شخصیت فرد تاثیر میگذارد

آموزشی

روانشناسی به زبان ساده : تئوری برچسب زنی به صورت خلاصه

تئوری برچسب یا دلبستگی یک تئوری برپایه ی روابط طولانی مدت بین انسان ها است. و نتایج و یادگیری های انسان که از این امر تاثیر میگیرند نیز در این تئوری بررسی شده است. با ما همراه باشید تا در این مقاله تمام این موارد را بررسی کنیم.

فلسفه به زبان ساده : خلاصه نظریات کارل مارکس

اساطیر به زبان ساده: در اساطیر اسکاندیناوی دو گرگ ماه و خورشید را میبلعند

تاریخ به زبان ساده: سامورایی ها و بوشیدو ، روح ژاپن

تئوری برچسب چه موضوعی را بیان میکند ؟ روابط خانوادگی یا روابط قدیمی چطور روی فرد تاثیر میگذارد؟

تئوری برچسب بیان دارد که یک فرد که در کودکی یا گذشته ی خود روابط محکم تر و استوار تری با افراد یا خانواده ی خود داشته است ، آزادانه تر و بهتر میتواند به دنیای بیرون خود برود و با آن ارتباط برقرار کند. چرا که او یک پایه ی محکم و آغوشی باز دارد که پس از این ماجراجویی ها به آن بازگردد.

در مقابل فردی که در خانواده ای متشنج بزرگ شده است ، یا روابط خوبی با افراد در گذشته ی خود نداشته است ، برای رویارویی با زندگی و دنیای اطراف خود آمادگی نداشته و از آن میترسد. چرا که این فرد شانه ای مورد اعتماد را پناهگاه درد و دل خود نمیداند.

تئوری برچسب یا دلبستگی ، چطور روابط خانوادگی یا قدیمی بر شخصیت فرد تاثیر میگذارد

روابط خوب و بد خانوادگی چه تاثیری در آینده ی کودک دارد؟

روابط خوب پدر و مادر یا هر سرپرست یا هر کسی که در گذشته با فرد روابط عمیقی داشته است ، میتواند در او حس اعتماد به نفس خود و دیگران را القا کند. و این اعتماد باعث میشود که روابط او موفقیت آمیز و سالم باشد. این فرد با بینش مثبت به خود و دیگران و آینده ی خود مینگرد که این بینش به او شجاعت امتحان سبک های زندگی جدید و کشف دنیای اطراف او را میدهد. چرا که در گذشته او با این اطمینان و روشن بینی خاطراتی و روابطی خوب و زیبا داشته است و این تجربیات بر طرز فکر انسان تاثیر میگذارد.

در مقابل روابط ضعیف و تنش ، میتواند دقیقا باعث نقطه ی مقابل شود. فرد به خود و دیگران اعتماد ندارد. در نتیجه روابطی سست و عموما ناموفق با دیگران دارد. تجربه ی او به او نشان داده که با تنش و درگیری باید روابط خود را حفظ کند. زندگی او سرشار از استرس میشود که این بر موفقیت و حتی سلامت او تاثیر میگذارد.

انواع شخصیت ها بر اساس تئوری برچسب

طبق تئوری برچشب ، افراد با روابط خوب ، یک دسته و افراد با روابط بد به سه دسته تقسیم میشوند.

این سه دسته شامل زیر است

مضطرب دمدمی مزاج یا anxious ambivalent

مضطرب کناره گیر یا anxious avoidant

مضطرب پریشان یا anxious disorganised

طبق تئوری برچسب ، افراد با روابط خوب ، و دو دسته ی اول افراد با روابط بد یعنی مضطرب دمدمی و مضطرب کناره گیر همه یک سازمان ذهنی دارند . و تنها مضطرب پریشان است که آشفتگی روحی او باعث اختلالات روانی او شده است.

تغریف بهتر برای دسته های آدم های تئوری برچسب

فرض کنید خانواده ی لینکن یک خانواده ی خوب و دوست داشتنی باشد. که چهار فرزند دارند. به ترتیب نام های هری ، هرماینی و رونالد و تام. در این خانواده در اوایل زندگی پدر و مادر زمان مناسبی را با کودکان خود سپری میکنند. و به آنها به خوبی توجه میکنند. با آنها ارتباط چشمی مناسب دارند ، در مشکلات آنها را یاری میکنند ، با گرمی و صمیمیت با آنها رفتار و صحبت میکنند.

اما فرض کنید متاسفانه در یک حادثه پدر خانواده فوت میکند. حال مادر خانواده به علت کار شبانه روز کمتر میتواند با کودکان خود وقت بگذراند.او گاها مجبور میشود کودکان را به دست دیگران بسپارد. حال دسته بندی های برچسب را با کودکان خانواده بررسی میکنیم.

 

تئوری برچسب یا دلبستگی ، چطور روابط خانوادگی یا قدیمی بر شخصیت فرد تاثیر میگذارد

هری : روابط خوب

در ذهن هری دوران خوب و خوش خانوادگی آنها به خوبی نقش بسته است و مرگ پدر او تاثیر زیادی بر این خاطرات نگذاشته است. او هنوز به خوبی میتواند با مادر خود ارتباط برقرار کند و مشغله ی او را درک میکند. و میداند مادر او همیشه برای او و او برای مادر خود همیشه عزیز میماند.

اینها همه شخصیت با اعتماد به نفس و خوش بین و دوست داشتنی هری را تشکیل میدهد. چرا که او در آینده نیز سعی میکند روابطی صمیمی مانند رابطه ای که با پدرو  مادر خود داشته است تشکیل دهد. دید او به خود و زندگی و اطراف خود مثبت است.

هرماینی : مضطرب دمدمی

هرماینی کمبود توجه را احساس میکند. و این برای او بسیار مهم و ناراحت کننده است. او به عنوان یک کودک دیگر رفتار معمول و طبق پیش بینی که از مادر خود انتظار داشت را نمیبیند. در نتیجه نگران رابطه ی خود و مادر خود میشود. پس برای این که رابطه را حفظ کند او سعی میکند هر طور شده توجه مادر را به دست بیاورد. پس او دچار تنش میشود و با داد و فریاد و …. سعی میکند توجه مادر خود را به دست بیاورد. و زمانی که بالاخره به هدف خود میرسد و توجه مادر خود را به دست آورده است ، او گرفتار تنش شده است و از احساسات واقعی در لحظه ی خود مظمئن نیست. که آیا او را دوست دارد و آرامش دارد ، یا از او خشمگین است.

در آینده این بر شخصیت هرماینی تاثیر میگذارد. روابط او به علت شخصیت غیرقابل پیشبینی و دمدمی مزاج کم و ناموفق است. او از خود دید مناسبی ندارد.

رونالد : مضطرب کناره گیر

رونالد اکثرا مورد توجه دایی خود قرار میگیرد که او را بسیار دوست دارد. به همین علت ،دایی رونالد (به او نام ریموس میدهیم) گاها مراقبت از رونالد را بر عهده میگیرد. اما هر چه قدر هم که ریموس رونالد را دوست داشته باشد ، پدر او نیست. پس نمیتواند از یک حدی بیشتر شیطنت های او را تحمل کند. پس اگر رونالد بیش از حد سرو صدا کند به شدت توسط ریموس تنبیه میشود. این رابطه بر رونالد تاثیر بدی میگذارد. او دیگر به خوبی احساسات و درون خود را بیان نمیکند چرا که میترسد مورد تنبیه و واکنش بد قرار بگیرد. به همین دلیل او برای اجتناب از این ترس ، به شدت به درون خود کشیده میشود و غالبا چیزی را بیان یا ابراز نمیکند.

این کناره گیری از ترس و نگرانی بعد از مدت ها بر شخصیت او تاثیر میگذارد. و او میترسد ابراز علاقه ، یا احساسات کند. او در رابطه با دیگران دچار مشکل میشود و دید خوبی از خود و اطرافیان ندارد و از آنها کناره میجوید.

تئوری برچسب یا دلبستگی ، چطور روابط خانوادگی یا قدیمی بر شخصیت فرد تاثیر میگذارد

تام :  مضطرب پریشان

تام کوچک ترین و خردسال ترین فرزند خانواده است. پس مادر او تصمیم میگیرد او را به پرستار کودکان بسپارد. اما به علت مشغله ی زیاد تحقیق در پرستار انتخابی نمیکند. پرستاری که از او مراقبت میکند بسیار خشن و بی نزاکت است. و حتی ممکن است از تام سواستفاده کرده باشد. تصویری که تام از پرستار داشته است فردی است که باید او را دوست میداشته و جای مادر و پدر او را پر میکرده است و تام پیش او احساس امنیت میکرده است. اما با ماهده رفتار پرستار ، تام دچار اختلالات روانی میشود. که دیگر به شدت از افرادی که پیش آنها احساس امنیت یا عشق میکرده است میترسد. او تقریبا به علت ترسی که از رفتار بی دلیل دیگران دارد از همه کناره گیری میکند.

این رفتار بعد ها بر شخصیت تام تاثیر گذاشته و او خود را شایسته ی عشق و محبت نمیداند. بسیار رنج میکشد. او دید بسیار بدی نسبت به خود دارد.

 

این شخثیت ها در همان سال های ابتدایی روابط شکل میگیرد و به مرور زمان ثابت میشود.

چگونه تشخیص دهیم کودک ما در کدام دسته از تئوری برچسب است.

کودک خردسال را با مادر خود در یک اتاق تنها بگذارید. مادر با او بازی میکند و کودک ساعات خوشی دارد. حال مادر باید برای چند دقیقه اتاق را ترک کند. کودکان غالبا در این لحظه به گریه می افتند و احساس ناامنی میکنند.

حال مادر به اتاق بازمیگردد و از واکنش کودک میتوان دسته ی او را تشخیص داد. اگر کودک او را بغل کند و آرام شود و به بازی خود ادامه دهد. او در دسته ی روابط خوب قرار دارد و جای نگرانی نیست. ولی اگر به گریه خود ادامه دهد و مادر خود را پس بزند. او در دسته ی روابط بد است.

مطالعات آماری

آمار نشان داده است که 77 درصد افرادی که قبل از دانشگاه ترک تحصیل میکنند. در دوران کودکی خود روابط خوبی با خانواده خود نداشته اند.

عموما افراد با روابط بد در خردسالی ، در زندگی خود استرس زیادی را تحمل میکنند. استرس امری است که به شدت روی سلامت بدن تاثیر میگذارد. به همین علت 91 درصد افرادی که با خانواده خود مشکل داشته اند در سنین بالای 40 دجار مشکلات سلامتی میشوند. و 45 درصد افرادی که با خانواده ی خود روابط خوبی داشته اند در سنین بالای 50 وضعیت سلامتی خوبی داشته اند.

تئوری برچسب یا دلبستگی ، چطور روابط خانوادگی یا قدیمی بر شخصیت فرد تاثیر میگذارد

برای پیشگیری از این مشکلات

باید به کودکان در سنین کم توجه بسیار دقیق و مناسبی شود که بعد ها به مشکل نخورند. نباید آنها را مدت زیادی دست دیگران حتی افراد مورد اطمینان بسپارید. باید به آنها توجه مناسب کنید.

و برای رفع این مشکلات

فرد باید در گذشته ی خود سسفر کند. و علت این مشکلات روحی خود را دریابد. او باید ریشه این وضعیت را پیدا کند و سعی کند به خویب آن را با خود حل و فصل کند.

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید